βίντεοΞυλοδαρμός μεταξύ μοναχών στο μοναστήρι Γκρατσάνιτσα

<<Ταπεινόφρονοι>> μοναχοί της <<εκκλησίας του Αγίου Σάββα>>...
Размер: 
3mb
Размер: 
9mb