βίντεοΟυνίτης Λαυρέντιος

Ψευδοεπίσκοπος, ουνίτης Λαυρέντιος μαζί με τους συνοδούς παππάδες του, προσκυνούν τον Αντίχριστο Πάπα. Καθώς προσκυνούσαν τον Πάπα, εκείνος τους έδινε συμβολικά ένα χρυσό νόμισμα ( πράξη του Ιούδα ). Απίστευτη και φανερή προδοσία του Χριστού απο πλευράς <<κληρικών>> της <<Εκκλησίας του Αγίου Σάββα>>... Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός αυτό και μπορεί να συμπεριληφθεί ως ύμνος στην εθνική υμνογραφία.
Размер: 
17mb
Размер: 
33mb
Размер: 
20mb