Αρχεια ηχουΣυνέντευξη του μον. Σεραφείμ στο Σερβικό ράντιο «Σούτον»

Συνέντευξη διαρκείας 2,5 ωρών περί της αποστασίας των επισήμων «εκκλησιών» στην παναίρεση του οικουμενισμόυ, 24 Μαίου 2009 ε.

Ακούστε: